pondělí 27. listopadu 2017

Autoři, sběratelé pohádek a pohádkové soubory

Ještě jednou sáhnu do zásobárny tety Wiki a přetáhnu seznam pohádkářů a nejslavnějších pohádkových souborů. Možná časem doplním o nějaké své objevy, ale zatím se budu držet oficiálního seznamu.

Definice pohádek

Trocha definice, co je vlastně pohádka.

Půjčeno od tety Wiki: Jde o vyprávění založené na básnické fantazii, zejména ze světa nadpřirozených jevů. Důležité je, že pohádkový příběh není původně vázán na podmínky reálného světa. Příběh samotný není vypravěčem prezentován jako pravdivý a posluchači zpravidla také nevěří, že by se mohl odehrát ve skutečnosti.

Pohádky bílých nocí

Napsal, nebo sepsal, Petr Denk a zde jsou shromážděny pohádky vybraných severských národů.